DDP Master

Disc Description Protocol (DDP) er en obligatorisk leveringsmetode for mange af verdens største pladeselskaber.

Et DDP 2.0 fil-sæt til en Red Book Audio CD vil typisk indeholde fem komponenter:

Filer mærket DDPID, DDPMS og DDPPQ er filer der beskriver indholdet på disken og hvordan den er organiseret
En fil, som indeholder lyddata for skiven
En fil, der indeholder oplysninger om CD Tekst til disken

Den specifikke navngivning af lyd- og CD Text filer er ikke defineret af DDP standard, så det vil afhænge af det program der er anvendt.

Et DDP 2.0 fil-sæt til en DVD indeholder en mappe (Layer0 eller Layer1) ved DVD5 produktioner
DVD9 diske (Dual Layers) indeholder 2 mapper - 1 for hvert lag - navngivet som Layer0 og Layer1 (alternativt Layer1 og Layer2).

CHECKSUM

Hvorfor checksum?

Da alle filer leveres via upload er det påkrævet at have en checksum-fil, så man hos modtageren kan verificere at der ikke er gået nogle data tabt i overførslen.Det vil checksum-filen der genereres hos modtageren afsløre, hvis den varierer fra den medsendte checksum-fil.

For alle leveringer af DDP mastre skal der i hver af mapperne ligge en checksumsfil af alle filer i denne mappe.
Den beregnede checksumfil placeres herefter sammen med de andre filer i ovenstående mappe.
Til at beregne checksummen findes der MD5-checksum generatorer, som kan hentes her for PC og MAC.